Автоматизація фінансового обліку в магазині

Всі фінансові операції магазину в одному місці, під повним контролем

ЕРГО Бізнес - фінансовий облік в магазині

Автоматизація фінансових операцій в магазині

Всі необхідні операції фінансового обліку магазина (облік руху коштів по рахунках, касі, облік та контроль взаєморозрахунків з постачальниками, контроль грошей підзвітним особам). Можливість ведення мультивалютного обліку в одній системі автоматизації магазину. Гнучка звітність для аналізу фінансового стану магазину.

Найважливіші операції та єдина система фінансового обліку магазину

Облік руху коштів на рахунках та касі організації

 • Ведення обліку в окремих документах "Прихід на розрахунковий рахунок", "Витрата з розрахункового рахунку"
 • Ведення обліку по довільній кількості розрахункових рахунків з різними або однаковими валютами
 • Повна інформація по контрагентах, включно декількох розрахункових рахунків
 • Можливість автоматичного імпорту банківських виписок з системи "Клієнт-банк"
 • Ведення операцій з готівкою по документах "Прихід в касу", "Витрата з каси"
 • Можливість ведення обліку готівки по декількох різних касах з різними або однаковими валютами (в межах однієї організації)
 • Незалежний облік готівки в касі РРО (для роздрібних об'єктів)
 • Можливість відстеження різновидів руху готівки (співробітник, контрагент, розрахунковий рахунок, інше)
ЕРГО Бізнес - фінанси та гроші в магазині
ЕРГО Бізнес - постачальники в магазині

Облік взаєморозрахунків з контрагентами/постачальниками

 • Ведення взаєморозрахунків з контрагентами в широкому розрізі (договорів, окремих видів взаєморозрахунків, як  розрахунки з постачальниками, розрахунки з покупцями і т.і.)
 • Можливість ведення та контролю оплат за однією видаткова накладна, якщо вона часткового закрита кількома платіжками через банк, через касу і частковим поверненням
 • Можливість ведення та контролю оплат, якщо банківський платіж частково або повністю закриває кілька видаткових накладних
 • Можливість коригування заборгованості на довільну суму без впливу на рух і залишки товарів і грошових коштів

Облік взаєморозрахунків з працівниками

 • Можливість ведення взаєморозрахунків з кожним співробітником в розрізі окремих видів взаєморозрахунків (розрахунки по зарплаті, розрахунки з підзвітними особами і т.д.)
 • Можливість нарахування зарплати в розрізі видів нарахувань і утримання грошей з співробітників в розрізі видів утримань
 • Видача грошей підзвітним особам і авансові звіти
 • Можливість коригування заборгованості на довільну суму без впливу на рух і залишки товарів і грошових коштів
ЕРГО Бізнес - работники в магазине
ЕРГО Бізнес - финансовый отчет в магазине

Фінансовий результат

 • Облік фінансових результатів в розрізі їх видів і центрів їх утворення
 • Ведення видів фінансових результатів з можливістю детальної їх класифікації і групування
 • Ведення центрів обліку фінансових результатів з можливістю детальної їх класифікації та групування
 • Можливість управляти впливом на фінансовий результат більшості документів системи (товарні та фінансові документи, виробництво, зарплата і т.і.)

Мультивалютний облік

 • Будь-яка валюта в будь-якому документі системи
 • Необмежена кількість валют і типів валют
 • Ведення курсів валют та історія їх зміни
 • Ведення для будь-якої пари валют курсу для обох напрямків перерахунку
 • Зберігання кількох типів курсів валют (внутрішній курс, курс НБУ, комерційний курс і т.д.)
 • Можливість ведення для кожного документу специфічних значень курсу будь-якої валюти
 • Зберігання прямого і зворотного курсів для перерахунку в ін. валюти
 • Автоматичний перерахунок сум при зміні валюти документа
 • Товарні залишки в облікових цінах (ціни приходу, ціни продажу, собівартість) можуть бути отримані в будь-якій з обов'язкових валют як по курсам на момент приходу кожної партії товарів, так і за поточним курсом
ЕРГО Бізнес - мультивалютность в магазине