Автоматизоване управління товарами та закупівлями

Всі операції з управління товарами в одній системі

ЕРГО Бізнес складський облік в магазині

Автоматизація складських операцій та управляння закупівлями в магазині

Управління відносинами з контрагентами/постачальниками. Ведення обліку товарів (замовлення, прихід, зберігання, контроль кінцевих термінів реалізації, переміщення та інше). Ведення обліку та операцій оптової реалізації.

Всі операції товарного обліку в одній автоматизованій системі

Договірні відносин з контрагентами

 • Ведення обліку договорів
 • Можливість прив'язки інших документів системи до договорів
 • Ведення обліку умов закупівель/постачання в розрізі договорів або контрагентів
 • Автоматичне врахування умов договору при створенні інших документів на підставі нього
ЕРГО Бізнес - поставщики в магазине
ЕРГО Бізнес - закупки товаров в магазин

Управління закупівлями товарів, матеріалів та послуг

 • Можливість детальної багаторівневої класифікації товарів і матеріалів
 • Можливість ведення необмеженої кількість одиниць виміру (видів упаковок, штрих-кодів)
 • Облік по партіях запасів, облік закупівельних цін і додаткових витрат на придбання з розрахунком собівартості кожної партії
 • Автоматичне відстеження кінцевих термінів реалізації, робота з сертифікатами якості
 • Повна інформація про залишки і рух товарів на будь-якому складі онлайн з можливістю швидкої деталізації цифр
 • Необмежена кількість місць зберігання (складів)
 • Операції з замовлення товарів і матеріалів у постачальників
 • Детальна класифікація контрагентів і їх підрозділів
 • Автоматизована система формування заявок постачальникам, заснована на статистичному аналізі продажів
 • Операції з приходу товарів, матеріалів і послуг з можливістю диференційованого обліку собівартості по різних статтях витрат і веденням повноцінного обліку по партіях
 • Повернення товарів і матеріалів постачальнику з можливістю повернення за ціною, що відрізняється від закупівельної

Управління внутрішніми товарно-матеріальними потоками

 • Переміщення товарів і матеріалів між складами
 • Переміщення товарів і матеріалів між внутрішніми організаціями
 • Автоматизована інвентаризація з можливістю оцінити її результат в кількісному і сумовому вираженні як в облікових цінах, так і в довільних цінах (ціна приходу, собівартість, ціна продажу) для визначення суми матеріальної відповідальності
 • Облік складських списань
 • Контроль поточних залишків і руху товарів
ЕРГО Бізнес - перемещения на складе магазина
ЕРГО Бізнес - оптовая продаж в магазине

Оптова реалізація товарів

 • Облік замовлень товарів і матеріалів від зовнішніх клієнтів та/або внутрішніх підрозділів
 • Прийом замовлень від клієнтів з можливістю обліку дефектури, контролем виконання замовлень і аналізом кількісних і сумових відхилень
 • Ведення вихідних рахунків з можливістю резервування товарів
 • Реалізація товарів і послуг оптовим покупцям
 • Детальна класифікація оптових покупців і їх торгових точок за видами
 • Закріплення за клієнтами і їх підрозділами менеджерів з можливістю аналізу обсягів продажів, заборгованості, прибутковості в розрізі менеджерів
 • Формування «транспортних маршрутів» з прив'язкою до них клієнтів, автомобілів, водіїв
 • Онлайн звітність про продажі і отримані доходи в будь-яких розрізах (групи товарів, структурні підрозділи, періоди часу, клієнти, менеджери і т.д.)